FAMILIEBILLEDER, fortælling 4

Kilder til tiden ca. 500-1500

Fokus i det følgende materiale ligger på at fremlægge en række meget forskelligartede eksempler på, hvordan det levede og oplevede liv – og den store og den lille historie – tager sig ud og hænger sammen.

Teksterne – inklusive de fiktive – åbner for, at læserne ved selvsyn kan stille skarpt på, hvordan andre mennesker undervejs gennem tilværelsen og gennem historien har arrangeret sig og reageret på naturbetingelsene og på samfundsmæssige og kulturelle forandringer.

De historiske kilder med videre danner sammen med bogens fortællinger, dens righoldige billedstof og dens introduktioner til historisk research og historieskrivning grundlag for at stille en lang række mindre og større opgaver til arbejdet med skrivning i historieundervisningen, se SKRIVEOPGAVER 

Det kan i relation til danske forhold være en god ide også at søge kildemateriale på:

http://danmarkshistorien.dk/forside/

Vælg selv nogle søgeord – og brug søgemuligheden øverst til højre i skærmbilledet.
For engelsksprogede kilder (kronologisk, regionalt og tematisk ordnede) er der hjælp at hente på:

https://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/sbook.asp

Tysksprogede kildetekster og et righoldigt billedstof er tilgængeligt via hovedsiden:

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/index.cfm?language=german

Der er muligheder for både at søge periode- og temaspecifikt.