I hjemmesidens samling af SKRIVEOPGAVER har jeg stillet et par frie opgaver – heriblandt én, jeg har kaldt Fortæl dig selv!

Så ligger det vel ligefor, at jeg også selv påtager mig en lignende opgave.

Jeg er lektor, cand.mag. og forfatter til FAMILIEBILLEDER, som det klart fremgår af bogens omslag og titelblad.

Til hverdag underviser jeg i historie og dansk på Solrød Gymnasium.

Som forfatter og formidler har jeg gennem snart mange år beskæftiget mig indgående med historiefortælling, historisk metode, kommunikation og kulturforståelse. Hvad mine egne nærmeste relationer angår, er jeg gift – min ægtefælle er også min fagkollega og min mest skattede og konstruktive kritiker. Vi har sammen to meget professionelt kommunikerende døtre og foreløbig to vidunderlige og kærlige børnebørn, begge piger.

Når jeg bagudskuende og udefra kommer til at se nærmere på, hvad jeg særlig intenst fagligt har beskæftiget mig med, opdager jeg et mønster, som jeg helt vil opgive at tale mig udenom.

Åbent og ærligt konstaterer jeg, at jeg med særlig motivation og energi har beskæftiget mig med de mest sanselige sider af kulturhistorien – med menneskers skabende aktiviteter – med kunst, mad og sex. Det er måske ikke så underligt, når man medtænker, hvor meget spor efter menneskelige aktiviteter på de områder fylder i vores individuelle og vores fælles bevidstheder om, hvad liv er.