20 tekster om familierelationer, ægteskab og kærlighed – fra vikingetid til ca. 1920

Denne digitale mini-antologi med skønlitterære tekster af ældre dato inviterer til fagligt samspil mellem dansk og historie.

Tekstmaterialet har fleksible anvendelsesmuligheder, men det er specielt tilrettelagt med henblik på at kunne indgå i danskundervisningen i forbindelse med historisk-tematisk læsning i kronologiske oversigtsforløb og som afsæt for dansk-historieopgaven (DHO).

I disse sammenhænge byder bogen FAMILIEBILLEDER, dens fortællinger og det tilhørende historiske kildemateriale på vide muligheder for at gå både videre med og dybere ned i emnefelterne slægt, familie, identitet, krop og køn.

Teksterne er udvalgt med den tredobbelte begrundelse, at de hver især har egenværdi, er periodemæssigt repræsentative og for hovedpartens vedkommende præsenterer kanonforfattere. For at dække endnu bredere inddrager mini-antologien yderligere eksempler fra sagalitteraturen, folkevisen, renæssances religiøse og verdslige digtning samt Thomas Kingo.