Historiske kilder med videre

Materialet er – for at lette både anvendelse og overblik – grupperet sådan:

Her lidt mere om, hvad du kan vente at finde: 

Intro 

Denne kildesamling er redigeret og placeret her som et digitalt supplement til FAMILIEBILLEDER – FORTÆLLINGER OG ANDRE TILGANGE.

Materialet er udvalgt, så det fra forskellige positioner kan belyse sammenhængen og spændingsfeltet mellem makrohistoriens centrale genstandsfelter – samfundsmæssige grundvilkår og store forandringer – og de nære relationers mange betydningsbærende mikrohistorier.

Ord med på vejen 

Kildebegrebet bliver i det følgende helt bevidst opfattet bredt. Så bredt, at “med videre” i overskriften i praksis betyder blandet stof: Udvalget består således af tekst-, film- og lydklip af vidt forskellig genre og karakter.

Meningen er, at de forskellige slags input – afhængig af konteksten – både kan få funktion som kilder og anvendes som uddybende og også skæve fremstillinger. De kan således fungere som supplement og som kommentarer til historiefortællingerne i FAMILIEBILLEDER.

Hovedparten af materialet er dansksproget, men kildesamlingen indeholder også en række korte tekstuddrag på engelsk og tysk.

Herudover møder brugerne links og korte vejledninger til videre selvstændig søgning. Og det er vigtigt at huske, at de kortfattede præsentationer til materialet netop er så forskelligartede og kortfattede, at der i rigtig mange tilfælde vil være enkle og oplagte søgeopgaver at kaste sig over i arbejdet med at få fuldt styr på og overblik over stoffet.

Bogen som læremiddel 

I en undervisningsmæssig sammenhæng åbner bogen og denne hjemmeside vide muligheder for aktiviteter, hvor eleverne både kan relatere til erfaringer fra deres eget liv, stille spørgsmål til fortiden og bevæge sig videre. De får i den forbindelse rig lejlighed til at fordybe sig, blive fagligt udfordret og måske også personligt stimuleret til at videreudvikle deres historiske viden.

Ambitionen er så, at eleverne i de processer kan opnå en større og mere reflekteret indsigt i deres egen og andre menneskers historicitet. Her ligger selve nøglen til højt fagligt udbytte og til at opnå øget forståelse af den komplekse verden, vi alle sammen lever i.