Inspiration – og invitation til skriftligt arbejde i historie 

De følgende ideer, skitser og færdige forslag til skriftlige opgaver er beregnet til at blive anvendt i samspil med bogen FAMILIEBILLEDER – FORTÆLLINGER OG ANDRE TILGANGE.

Tidligere har skriftligt arbejde ikke fyldt særlig meget i historieundervisningen. Og det er egentlig overraskende, når man tænker på, at historieskrivning og historiefortælling udgør rygraden i den faglige formidling, i læsestoffet og egentlig også i meget af kildematerialet.

Men nu står vi med udfordringen: Den skriftlige dimension skal, siger de nye læreplaner, integreres i den løbende undervisning. Og på det område er FAMILIEBILLEDER gået i forvejen og er derfor fuldt parat til at løfte opgaven.

Her finder du skriveopgaverne

Opgaverne – systematisk ordnet efter typer