Du befinder dig nu på det område af hjemmesiden, hvor der er nærmere informationer om bog, forfatter og om de overvejelser, der ligger bag hele projektet FAMILIEBILLEDER – FORTÆLLINGER OG ANDRE TILGANGE, bog, blog og hjemmeside:

I bogens første del får du udover familiens og de nære relationers historie fra urtid til nutid også et righoldigt billedmateriale. Det fungerer på flere planer – konkretiserer, nuancerer, understøtter – og spiller i en del tilfælde også selvstændigt op mod fortællingerne.

Hertil kommer det materiale til “andre tilgange”, som udgør bogens anden del.

Disse afsnit rummer kontante og praktisk anvendelige indføringer i forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder. Disse introduktioner bliver løbende understøttet af små tekst- og billedmontager.

De enkelte afsnit præsenterer konkrete fremgangsmåder, modeller og udfolder begreber til religion- og samfundsvidenskabeligt funderede analyser af:

  • ritualer og myter om skabelse, tæt fællesskab og udvikling
  • familien som sociologisk genstandsfelt – og
  • kollektive og individuelle identiteter.

Bogens allersidste afsnit samler trådene. De handler om, hvordan det er muligt at lære at skrive historiefortællinger på baggrund af kritisk research og kildeanalyser.

Herfra, hvor du nu er landet, kan komme videre til en udvidet version af bogens indholdsfortegnelse og en kort præsentation af forfatteren.

Hvis du vil se nærmere på opgaver til historieundervisningens nye skriftlige dimension, er linket her!