Køb et eksemplar af bogen hos Academic Books

Du kan også købe digital adgang til bogen på Gymportalen

OBS! For køb af klassesæt: kontakt forlaget Samfundslitteratur på info@samfundslitteratur.dk

Familiebilleder er en flerfaglig bog om de nære relationer – nærmere bestemt om de måder, mennesker fra urtid til nutid har levet sammen på. Bogen trækker tråde langt tilbage, men koncentrerer sig især om at undersøge, hvad de omfattende kultur- og samfundsforandringer, der er indtruffet siden 16-1700-tallet, har betydet for familiens liv.

Bogen består af fortællinger, der bevæger sig ad to tematiske spor, som  gang på gang krydser hinanden. Det første følger familien og familieforestillingernes forandring gennem menneskets natur- og kulturhistorie. Det andet fletter de skiftende opfattelser af seksualitet, krop og kærlighed ind.

Sigtet med bogen er at belyse, hvordan betingelserne for menneskers samliv og nære fællesskaber ændrer sig, når de kulturelle, religiøse, moralske, økonomiske, sociale og politiske forhold i samfundet skifter. Større indsigt i disse forhold og forandringer, skulle gerne stimulere eftertænksomheden og evnen til at stille spørgsmål til fortiden.

FAMILIEBILLEDER er den store historie anrettet i overskuelige bidder til undervisning i historie, kultur- og samfundsfag og kulturforståelse og ikke mindst lystlæsning.